O Čudnom Krokodílovi by Viera Štoudková Růžičková

O Čudnom Krokodílovi

By Viera Štoudková Růžičková

  • Publication Date: 2014-02-19
  • Genre: Children & Teens

Book Overview

Pri veľkej rieke žila skupinka zelených krokodílov. Jeden z nich bol trošku iný, než ostatní. Na chrbte mal namiesto krokodílích šupín vyrastenú hustú zelenú srsť! Nevedelo sa veľmi, ako sa mu to stalo. Srsť mu vadila čím ďalej tým viac. Vždy, keď vyšiel z vody na breh, mokrá srsť ho studila a dlho trvalo, kým vyschla.

Popular Searches : O Čudnom Krokodílovi book review, O Čudnom Krokodílovi PDF EBOOK, O Čudnom Krokodílovi AUDIOBOOK , O Čudnom Krokodílovi EPUB , O Čudnom Krokodílovi , Viera Štoudková Růžičková's book, free ebook apk download, O Čudnom Krokodílovi book online, Children & Teens

Comments