Diccionario Ingles-Español-Tagalog by Sofronio G. Calderón

Diccionario Ingles-Español-Tagalog

By Sofronio G. Calderón

  • Publication Date: 2007-03-04
  • Genre: Dictionaries & Thesauruses
4 Score: 4 (From 18 Ratings)

Book Overview

Hango sa kahusayan ni Sofronio G. Calderón sa wikang Ingles, Español, at Tagalog, ang diccionariong ito ay magdudulot ng kalinawagan ukol sa paggamit ng mga salitang naiakda. Pero higit pa sa roon, ito’y sulyap din sa pamamaraan ng pagtatalayakan noong panahon pa ng mga Kastila–at kung paano ito nagbago sa panahon natin ngayon.

Popular Searches : Diccionario Ingles-Español-Tagalog book review, Diccionario Ingles-Español-Tagalog PDF EBOOK, Diccionario Ingles-Español-Tagalog AUDIOBOOK , Diccionario Ingles-Español-Tagalog EPUB , Diccionario Ingles-Español-Tagalog , Sofronio G. Calderón's book, free ebook apk download, Diccionario Ingles-Español-Tagalog book online, Dictionaries & Thesauruses

Recent Reviews

  • Cictionario - ingles, espanol, tagalo

    1
    By bcmi
    A waste of money. Almost useless.

Comments